Current

2021: Volume 7

 

A Reflection on Covid-19: Transdisciplinary Education and Zeug (Heidegger)

Charito J. Pizarro, PhD

Pagtatala ng Sampung Pinakamahalagang Pilosopong Pilipino: Isang Gabay para sa Pagtuturo ng Pilosopiyang Pilipino

Leslie Anne L. Liwanag, PhD, F.P.A. Demeterio III, PhD, Mary Irene Clare O. DeleƱa, MS, Rodolfo V. Bagay, Jr., MA

Post-liberal Peacebuilding as Intercultural Philosophy: A Buddhist Critical Appraisal of Liberal Peace for Holistic Peace Model

Juichiro Tanabe, PhD

Re-examining the Philosophy of Outcome-Based Education

Jonathan G. Florendo, PhD

About the Authors